Tilgang

Min tilgang til zoneterapi

Første gang jeg stiftede bekendtskab med zoneterapi, var da jeg ville forbedre mine chancer for at komme ind på jordemoderskolen. Jeg tænkte at jeg ville foretage mig noget relevant mens jeg ventede, og derfor læste jeg i 1999 til zoneterapeut fordi jeg havde læst at zoneterapi kunne sætte førsler i gang samt reducere smerter.

Stor var min glæde, da jeg kom ind på jordemoderskolen, nu også som zoneterapeut. At det skulle vise sig, at det var et helt andet område, der for alvor skulle vække min interesse for zoneterapi, viste sig da jeg startede i praktik på barselsgangen.

Her mødte jeg patienter med spinalhovedpine, en hovedpine som typisk varer 3 mdr, og som er så slem, at mødrene ikke kan passe deres nyfødte barn. Ingen smertestillende medicin kan ej heller tage smerterne. Jeg tænkte derfor at jeg ville forsøge at give zoneterapi, og stor var min og personalets overraskelse, da det viste sig at jeg kunne kurrere mødrene helt for deres stærke hovedpine, og de dermed igen kunne koncentrere sig om at være mødre.

Siden min spæde start med zoneterapi har jeg oplevet og erfaret, hvor effektiv zoneterapi er inden for behandling af stort set alt. Jeg har mest brugt zoneterapi som behandling af allerede opståede skader, men ved udmærket at det også kan bruges forebyggende og som velvære behadling generelt.